Autogramiáda kláry samkové

 

S odstupem času se ještě vracím k okamžikům, o něž bych se s vámi rád podělil. 

Ve středu 30. 11. 2016 jsme se s Mončou zúčastnili náhradní autogramiády Kláry Samkové, která se konala v restauraci Viktoria v Brně. Ačkoliv v lecčems nesdílíme její názory, co se týče islámu, uprchlíků a ohrožení bezpečnosti zejména našich žen, v tom jsme s ní zcela zajedno. 

Zatímco původně nahlášená autogramiáda v centru Brna byla, po soustředěném nátlaku sluníčkářů, vítačů,  islamofilů  a jiných mentálně postižených ubožáků, vedením knihkupectví Barvič & Novotný na poslední chvíli zrušena, tato náhradní akce proběhla ve skvělé atmosféře přátelství, vzájemného respektu a věcné diskuse.

Zakoupili jsme si od autorky její knihu "Proč islám nesmí do Česka" a Monča si do ní nechala vepsat krásné věnování. Jako návdavek jsme darem obdrželi i jeden výtisk její nové knížečky povídek s názvem "Tohle by se advokátovi stát nemělo".

Samožřejmě, že i my jsme Kláře věnovali naši knížku "Bear Claw - revoluce v sebeobraně žen", do níž jsme vepsali srdečné věnování. Poté jsme s ní strávili několik chvil v přátelském rozhovoru, v němž se nám tato rozená bojovnice svěřila, že její dcera chodí šermovat mečem ve stylu německé školy, a hned nám také názorně předvedla, jak takový šerm vypadá :-)

Poté, co proběhla autogramiáda, zodpověděla Klára ještě dotazy z publika. Když odpovídala na jednu z otázek, vyslovila důležitou myšlenku, kterou bych zde rád volně reprodukoval: Naše vlast je uprostřed Evropy a rozlohou tak malá, že západní města, která jsou nyní bezprostředně zasažena uprchlickou vlnou znásilňování, krádeží, výtržnictví a loupeží, nejsou z kteréhokoliv našeho města dál, než nějakých 150 - 200 km. Vídeň je od Brna vzdálená pouhých 135 km. Takže když nám někdo tvrdí, že se nás to netýká a že u nás žádní imigranti nejsou, je to jako by sousedovi hořel dům, ale my jsme zůstali neteční a nespěchali hasit - jakoby oheň snadno a naráz nemohl přeskočit i na naši střechu!

Nakonec jsme pořídili několik společných fotek a s velmi dobrým pocitem uspokojení nad tím, že ještě existují v naší vlasti lidé, kteří nejsou předpřiposraní, dokážou stát rovně a nebojí se hájit zdravý rozum proti hordám zaprodanců z neziskovek, zkorumpovaným politikům a  duševním mrzákům , jsme odjížděli k domovu.

Klára Samková na mě osobně zapůsobila jako velmi suverénní, inteligentní, nebojácná a hrdá žena a myslím si, že mnozí z nás mužů bychom si z ní v tomto měli vzít příklad. Držíme Kláře pěsti, ať vyhraje svůj spor s Advokátní komorou, ať se nenechá odradit a vytrvá na své cestě, a hlavně ať má dost sil překonat zlou vůli všech, kdo jí hážou klacky pod nohy.

A Klářina reakce na naše setkání, na naši knihu a na tento článek? Zde je: